Özgür insan okuyan insandır. Çünkü okuma bilgisizliği ve kör inançları yenen tek güçtür."
Thomas Jefferson

Değerli Kütüphane Dostları,

Yeni bir bin yılın ilk basamaklarını tırmanmaya başladığımız bu dönemde, özellikle toplumlar arasında görülen değişmenin hızlı boyutunu fark edememek mümkün değildir. Anlayışların, düşüncelerin yeniden şekillendiği çağımızda, kültürel anlamda belirginleşen oluşumlar ise hiç de yabana atılacak gibi görünmüyor. Yakın çevremizde, aile hayatımızda, çalışma ortamımızda olup bitenler, bizi her şeyi yeniden düşünmeye, yeniden bir değerlendirme yapmaya zorluyor. Bu değerlendirmede geçmiş ile içinde bulunduğumuz an; içinde bulunduğumuz an ile gelecek arasında köprü konumundaki kültürel varlıklarımız, kültür dinamiklerimiz ön plana çıkıyor.

Bilindiği gibi bir milletin kültür seviyesi milletlerarası değerler yetiştirebilmiş olmasıyla ölçülür. O halde Türk milletine mensup olmanın şuurunu, şerefini ve mutluluğunu taşıyıp devletin hür ve bağımsız bir şekilde yaşamasını benimseyen, bu ülkenin insanlarına engin bir hoşgörü ve derin bir aşkla bağlanıp çağın bilgi ve teknolojisinden faydalanmanın lüzumuna inanmış, çalışkan ve azimli bir Türk gençliği yetiştirmek, varlığımızın, ilerlememizin ve uygar ülke olabilmemizin tek çıkar yoludur.

Bilgi çağını yaşadığımızda günümüzde tüm dünyada bilginin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Çünkü toplumların geleceği çağdaş bilgilerle donatılmış, araştırmacı ve bilgili bir nesilden geçmektedir. Bilgiye ulaşmayı sağlayan, insanlara dünyanın kapılarını açan bilgi hazineleri de kütüphanelerdir.

Bu itibarla , kitap okuma ve araştırma alışkanlığını arttırmak ve tüm ihtiyaçlara cevap verebilmek için kamu kurum ve kuruluşlarımız ve okullarımız ile işbirliği içinde İlçe Halk Kütüphanemizi yeniden dizayn ettik.

1989 yılında hizmete açılan kütüphanemizde iki adet okuma salonu ve bir adet çocuk salonu
mevcuttur. İlçe Halk Kütüphanemizde 2015 yılı itibariyle çeşitli konularla ilgili 24342 kitap bulunmaktadır. Bununla birlikte 116 adet süreli yayınlar da 1469'u kayıtlı olmak üzere geçen yıl toplam 11924 okuyucumuza hizmet verdik.

Kitap okuma alışkanlığının çocuk yaşlarda kazanıldığını dikkate alarak özellikle çocuklarımıza yönelik çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Çocuk Salonumuzu hem görsel hem de içerik yönünden daha da zenginleştirdik. Yetişkin okuyucularımızın da istekleri gö önün de bulundurularak güncel kitaplarla kütüphanemizi zenginleştirdik. Ayrıca teknolojik gelişmelere paralel olarak arzu edilen yayınlara daha hızlı ulaşabilmek ve kitap alışverişlerini daha hızlı ve daha sağlıklı yürütebilmek için elektronik sisteme geçtik.

Değerli Kitap sevdalıları,

İlçe Halk Kütüphanemiz ve bünyemizde bulunan Ömerhacılı ve Kurancılı Kütüphaneleriyle birlikte tüm halkımız ve öğrencilerimize haftanın beş günü hizmet vermekteyiz. Unutmayınız ki bir toplumun okuma oranı ile gelişmişlik düzeyi doğru orantılıdır. Amacımız kültürel düzeyi yüksek, sağlıklı düşünüp karar verebilen ve sorgulayabilen nesiller yetişmesidir. Bu da kitap okumaktan geçer. Hepinizi bu hazineye bekliyor saygılar sunuyoruz.

Mehmet Ali ÇETİN

Kütüphane Müd.V. 
T.C. Kaman Kaymakamlığı Resmi İnternet Sitesidir. Her Hakkı Saklıdır.
( Not: Sitemizde İçerik Ekleme ve Düzenlemesi Devam Etmektedir.)
.