KAMAN KAYMAKAMLIĞI

ETİK KURULU KARARLARI

KARAR NO: 2015/1

TARİHİ:25/05/2015

5176 Sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 'Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümlerine göre oluşturulan 'Kaman Kaymakamlığı Etik Komisyonu', İlçe Kaymakamımız Hakan ŞEN Kaymakamlığı Başkanlığında; İlçe Yazı İşleri Müdürü Yaşar BAŞEĞMEZ, İlçe Özel İdare Müdürü Menderes DOĞAN ve İlçe Nüfus Müdürü Serpil ÜNSAL' ın katılımıyla 25/05/2015 tarihinde saat 14:00'da Kaymakamlık Toplantı Salonunda toplanmış, kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, etik uygulamalarını değerlendirmek ve karşılaşılan etik sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek amacıyla Etik Günü (25 Mayıs) ve Haftasında (25 Mayıs-31 Mayıs 2015) çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilerek yapılan faaliyetlerin rapor halinde Kaymakamlığımıza bildirilmesi amacıyla Kaman Belediye Başkanlığına ve Kaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yazı yazılması,

2- Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarda öğrencilere Etik ilkeleri ile ilgili eğitim verilmesi, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenerek sonuçlarının Kaymakamlığımıza bildirilmesi konusunda yazı yazılması,

3- Kaymakamlığımız Etik Komisyonu çalışmaları, gerek kurum personeli gerekse toplum tarafından bilinmesi amacıyla Kaymakamlığımız web sitesinde paylaşılması,

4- Kamu kurumlarında yeni göreve başlayan ve daha önce görev yapmakta olduğu halde dosyasında Etik Sözleşmesi olmayan personellere Etik Sözleşmesi imzalattırılarak özlük dosyalarına konması,

5- Etik Haftası etkinlikleri kapsamında; Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunun www.etik.gov.tr internet adresinden temin edilen afişler (Afiş 1 ve Afiş 2) Kaymakamlığımız ilan panosuna asılması,

6- Kamuda etik kültürünün yerleştirilmesi amacıyla Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan "Kamu Görevlileri Etik Rehberi" kitapçığına www.etik.gov.tr adresinden ulaşılabileceği hususu Kaymakamlığımız internet sitesinden duyurulması,

7- Ahi Evran Üniversitesi ile yazışma yaparak bir öğretim üyesi tarafından, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, etik uygulamalarını değerlendirmek ve karşılaşılan etik sorunlarla ilgili kamu personellerine yönelik seminer verilmesi,

8- 'Etik Günü' ve 'Etik Haftası' çerçevesinde komisyonumuzca alınan karar ve yapılan çalışmalara dair düzenlenen raporun, Valilik Makamına sunulması kararlaştırılmıştır.25/05/2015

Hakan ŞEN

Kaman Kaymakamı

Komisyon Başkanı

Yaşar BAŞEĞMEZ Menderes DOĞAN Serpil ÜNSAL

İlçe Yazı İşleri Müd. İlçe Özel İdare Müd. İlçe Nüfus Md.

Üye Üye Üye

 
T.C. Kaman Kaymakamlığı Resmi İnternet Sitesidir. Her Hakkı Saklıdır.
( Not: Sitemizde İçerik Ekleme ve Düzenlemesi Devam Etmektedir.)
.