"Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2016/16)" kapsamında yapılan başvurularda kişilerin beyanı ve teslim ettiği evraklar doğrultusunda alınan puanlarla "Kırşehir İli Genç Çiftçi Proje Değerlendirme Komisyonu" tarafından değerlendirilmesi 03 Haziran 2016 tarihi itibarı ile tamamlanmış olup, sonuçların ilan edilmesine yönelik talimat ise Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 24.06.2016 Tarih ve 72998012-10 sayılı yazıları ile İl Müdürlüklerine bildirilmiştir.
 
Yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan projeler "asil" ve "yedek" listeler olarak bakanlık sisteminden alınmış ve onaylanarak 27 Haziran – 01 Temmuz 2016 tarihleri arasında 5 iş günü süresince İl Müdürlüğü İnternet sitesi ile İlçe Müdürlüğümüz ilan panolarında ilan edilmiştir. İlimizden Genç Çiftçi proje değerlendirmesinden 128 Asil ve 211 yedek, İlçemizde ise 24 asil ve 41 yedek liste açıklanmıştır.
 
Bakanlık talimatı ekinde yayınlanan revize edilen Uygulama Takvimi'ne göre askı süreci sonrasında 11-15 Temmuz 2016 tarihlerinde sözleşme imzalanması işlemleri gerçekleştirilecektir.
 
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ (HİBE PROGRAMI) DEĞERLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
 
 
 
 
 
 
T.C. Kaman Kaymakamlığı Resmi İnternet Sitesidir. Her Hakkı Saklıdır.
( Not: Sitemizde İçerik Ekleme ve Düzenlemesi Devam Etmektedir.)
.