Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Mustafa ÇİFTÇİ tarafından yapılan açıklamaya göre:

1-Askere gitmiş/gidecek olan kişi;

a-Evli ise resmi nikahlı eşi,

b-Bekar ise yardım porogramına anne; anne hayatta değil ise baba,

c- Anne-baba boşanmış ise, asker kiminle yaşıyorsa o kişi yardım programına başvurabilecektir.

2-Askere gitmiş/gidecek olan kişi;

a- a-Evli ise resmi nikahlı eşinin Sosyal Güvenlik kapsamında olması,

b- b-Bekar ise annenin; anne hayatta değilse babanın Sosyal Güvenlik kapsamında olması,

c- c-Anne-baba boşanmış ise, asker kiminle yaşıyorsa onun (anne veya baba) Sosyal güvenlik kapsamında olması,

yardım programından yararlanmaya engel teşkil edecektir.


3- Hanede birden fazla asker olması durumunda her bir asker için başvuru yapılabilecektir.


4- Başvuru sahibi kişinin anne olması halinde, eğer eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardımı programından yararlanıyorsa asker yardım programından faydalanamayacaktır.


5- Başvuru sahibi 'evde bakım aylığı' uygulaması kapsamında aylık alıyor ise, asker yardım programından faydalanamayacaktır.


6- Başvuru sahibi 2022 Sayılı Kanun kapsamında aylık alıyor ise, asker yardım programından yararlanması mümkündür.


7- Başvuru sahibi 'Şartlı eğitim ve sağlık' yardımından faydalanıyorsa, diğer şartların sağlanması durumunda asker yardım programından yararlanabilecektir. (Örneğin, evde bakım parası almaması, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardımından faydalanmaması, Sosyal Güvenlik kapsamında olmaması gibi.)


Bugüne kadar Kaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğümüze toplam doksan dokuz (99) adetbaşvuru yapılmış olup, 20.08.2013 tarihli Mütevelli Heyet toplantısında dosyalar incelenmeye başlanmıştır. Değerlendirmeler yukarıda açıklanan esas ve usullere göre yapılmaktadır. Yardımlar fiili askerlik süresi (maksimum 15 ay) dikkate alınarak ödenecektir.


Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz.

 
T.C. Kaman Kaymakamlığı Resmi İnternet Sitesidir. Her Hakkı Saklıdır.
( Not: Sitemizde İçerik Ekleme ve Düzenlemesi Devam Etmektedir.)
.